Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

A társasági adó mértékének csökkentése és az azzal összefüggő további módosítások

  A 2016. december 20-án kihirdetett, az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény [Mód. tv.] 2017. január 1-jei hatállyal módosította az alkalmazandó társasági adókulcsot, illetve további változásokat iktatott be a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénybe [Tao. tv.]. Az alábbiakban a Mód. tv. társasági adózást érintő rendelkezéseit ismertetjük.

Női munkavállalók, kismamák munkavégzése 2017

  A női munkavállalók védelme 2016-ban is fontos része a Munka törvénykönyvének. A női munkavállalókra vonatkozó munkavégzési könnyítések főképpen akkor kapnak jelentőséget, ha teherbe esik a munkavállaló, hiszen akkor nem könnyű ezzel az állapottal összeegyeztetni a munkába járást és munkavégzést.

Csalók telefonálnak a NAV nevében

  Ismeretlenek keresik telefonon az adózókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében. A híváskor a csalók adó-visszatérítést helyeznek kilátásba, amennyiben az ügyfél megadja bankszámla számát.

Adóhatósági igazolások kiadása 2017

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve a nyilvántartásában szereplő adatok igazolására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 85/A. §-a alapján adó-, jövedelem-, és illetőségigazolásokat állít ki. E tájékoztató füzet célja, hogy megismertesse Önnel az adóhatósági igazolások kiadásának főbb tudnivalóit.

Korlátolt felelősségű társaságok működési feltételeinek Ptk-hoz igazítása

A Polgári Törvénykönyv hatályba lépésé előtt alapított vállalkozások az adott cégformától függően türelmi időt kaptak arra, hogy létesítő okirataikat – társasági szerződésüket, vagy alapító okiratukat – a Ptk. rendelkezéseihez igazítsák.

Változik a 0,5 százalékos mértékű speciális nyugdíjnövelés

A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe. A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék alapot képező kereset, jövedelem összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe. Tehát a korábbi nyugdíj így nem változtatható meg. Azonban a nyugdíjas személy is kötelezett 10 százalékos nyugdíjjárulék fizetésére, ennek fejében a létező nyugdíját emelik (növelik) meg az alábbi szabályok szerint.

Minimálbér, garantált bérminimum 2017

A kormány és a versenyszféra képviselőinek megállapodása alapján eldőlt a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum összege. 2016-hoz viszonyítva előbbi összege mintegy 15, utóbbi 25 százalékkal emelkedik. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál a járulékfizetési kötelezettség megállapításához

A magyar cégek tizedének sürgősen lépnie kell

Rengeteg cég van Magyarországon, amelyeknek csak néhány hetük maradt a kötelező tőkeemelésre – derül ki az Opten szerdai közleményéből. 2017. március 15-én lejár a már egy évvel meghosszabbított határidő is, amely szerint a kft.-knek a jegyzett tőkéjükkel meg kell felelni a 2014-ben hatályba lépett új magyar polgári törvénykönyv előírásainak, azaz minimum 3 millió forint jegyzett tőkével kell rendelkezniük a korábbi 500 ezer forint helyett.

Nehezebb lesz céget alapítani! Sokakat megakadályoz a cégalapításban az adóregisztráció!

A cégbíróságtól érkező adószám kérés teljesítését megelőzően az adóhatóság megvizsgálja a kérelmező „előéletét”. Megbizonyosodik arról, hogy a cég vezető tisztségviselői, az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, valamint a minősített többségi befolyással rendelkező tagjai esetében nem állnak-e fenn olyan okok, amelyek kizárják, hogy a cég részére az adóhatóság adószámot állapítson meg. Aki a regisztrációs szűrőn fennakad, például kiderül róla, hogy korábbi cégét már csődbe vitte, nem kaphat adószámot. Ha pedig már működő cég vezetőjéről derül ki rovott múltja, cége adószámát törli az adóhivatal.

2017-ben mennyi szabadság jár?

Szabadság, alapszabadság, plusz szabadság családosoknak – 3 plusz szabadság jár a családosoknak 2017-ben! Az édesanyákat 24 hetes szülési szabadság illeti meg, amelyet már a gyermek várható születése előtti 4 hétben bármikor meg lehet kezdeni.2012. óta a szülési szabadság nem csak az édesanyának jár, hanem az örökbefogadó szülő is élhet a lehetőséggel.

Tartalom átvétel