Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Munka Törvénykönyve, módosul 2024. évben!

<h4>Munka Törvénykönyve, módosul 2024. évben!

Az új év ismét jogszabályi változásokkal indul, amelyek érintik a munkajog, munkaügyek területét is. A következőkben megnézzük, hogyan módosult a munka törvénykönyve, és összefoglaljuk a legfontosabb 2024-es munkajogi változásokat. 

Mik a legfőbb munkajogi változások?

Nézzük sorra, hogy a hatályos munka törvénykönyve milyen Mt módosításokat vezetett be 2024. január 1-től. 

A Munka törvénykönyve módosítás 2024 többek között kiterjed az alábbi területekre:

 • Minimálbér, ami már 2023-tól irányadó!
 • Táppénz összege 2024
 • Foglalkoztatási igazolás
 • Szabadságkiadások
 • Vendégmunkások magyarországi foglalkoztatása
 • Kötelező üzemorvosi vizsgálat
 • Munkavédelmi oktatás
 • Képernyőidő

Ezekről bővebben a cikk végén értekezünk. 

Gyakori kérdések a hatályos Munka Törvénykönyvével kapcsolatban

Munka Törvényköve szerinti szabadság 2024-ben

A szabadság mértéke

Az éves szabadság alap- és pótszabadságból áll. Az alapszabadság mértéke húsz munkanap, a pótszabadságokat, illetve azok mértékét az alábbiak szerint határozzák meg.

Életkor után járó pótszabadság (először abban az évben illeti meg a munkavállalót, amikor a szükséges életkort betöltötte): 

 • a 25. életévtől 1 munkanap
 • a 28. életévtől 2 munkanap
 • a 31. életévtől 3 munkanap
 • a 33. életévtől 4 munkanap
 • a 35. életévtől 5 munkanap
 • a 37. életévtől 6 munkanap
 • a 39. életévtől 7 munkanap
 • a 41. életévtől 8 munkanap
 • a 43. életévtől 9 munkanap
 • a 45. életévtől 10 munkanap

A fiatal munkavállalónak járó pótszabadság (utoljára abban az évben jár, amikor a 18. életévét betölti): 5 munkanap

A föld alatt állandó jelleggel dolgozó munkavállaló pótszabadsága: 5 munkanap

Az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább 3 órát dolgozó munkavállaló pótszabadsága: 5 munkanap

A rehabilitációs szakértői szerv által megállapítottan legalább 50%-os mértékű egészségkárosodással rendelkező munkavállaló pótszabadsága: 5 munkanap

Gyermek(ek) után járó pótszabadság (először a gyermek születésének évében, utoljára abban az évben, amikor 16. életévét betölti, és mindkét szülőt megilleti):

 • egy gyermek után 2 munkanap,
 • két gyermek után 4 munkanap,
 • kettőnél több gyermek után 7 munkanap.

Az apának gyermeke születése esetén járó pótszabadság (apasági szabadság): 10 munkanap

A munkavállaló az apasági szabadság öt munkanapjára távolléti díjra, a hatodik munkanapjától a távolléti díj 40%-ra jogosult.

Szabadságkiadás változás a gyermeket nevelők esetében 

„A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 122. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4a) A munkáltató a 118. § (1)-(2) szerinti pótszabadságot és a szülői szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban adja ki, amelyre vonatkozó igényét a munkavállalónak legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.” 

A 2024. január elsejétől élő változás a dolgozóknak kedvez, hiszen a gyermekek után járó pótszabadságok esetében eddig a munkáltató hatásköre volt meghatározni, hogy ezt mikor veheti ki a munkavállaló. Januártól viszont a gyermeket nevelő dönthet róla, annyi megkötéssel, hogy ezt 15 nappal korábban jeleznie kell a munkáltató felé. A magyar törvények szerint amúgy a gyerek tizenhat éves koráig egy gyerek után évente két nap, két gyerek után négy, kettőnél több gyerek után hét nap pótszabadság jár a szülőnek.

Valamint a Munka törvénykönyve szabadság 2024 értelmében az a munkavállaló, aki két tizenhat év alatti gyermeket nevel, jelenleg csak 7 munkanap szabadsággal rendelkezik önállóan, a módosító javaslat elfogadása után ez 11 munkanapra nő.

Bérek 2024

Rendkívüli módon a minimálbér emelésére nem január 1-jétől, hanem már 2023. december 1. napjától sor került. Ahogy arról korábban beszámoltunk a minimálbér 15%-kal, míg a garantált bérminimum 10%-kal nőtt. Így az új rendelkezések értelmében:

 • a minimálbér összege havi bruttó 266 800 forintra
 • a garantált bérminimum összege havi bruttó 326 000 forintra emelkedett.

Az Mt. 2024-ben hogyan szabályozza a táppénzt?

A táppénz összege a mindenkori minimálbér kétszeresének 30-ad része lehet maximum, és így a minimálbér emelésével együtt változik. 

 • Ha a munkavállaló folyamatos biztosításban eltöltött ideje meghaladja a két évet, akkor a táppénz mértéke a napi átlagkereset 60 százaléka.
 • Ha azonban nincs meg a két év vagy a keresőképtelenség kórházi ápolással függ össze, akkor a táppénz mértéke 50 százalékos lesz.

2024-ben az MT táppénz napi összege maximum: 17.786 forintra emelkedett.

A táppénz naptári napokra jár, tehát munkaszüneti napra, szabadnapra és pihenőnapra (azaz hétvégére) is. A táppénzre egy évig vagyunk jogosultak maximum.

A táppénzre való jogosultságnak vannak bizonyos feltételei, hogy melyek ezek illetve, hogy mekkora mértékben jár egy adott munkavállalónak azt leghamarabb a munkahelyén az érintett bérszámfejtőtől esetleg könyvelőtől tudja megérdeklődni. 

Táppénz kódok 2024

Az alábbiakban megnézzük, hogy hány táppénz kód van 2024-ben és milyen juttatásokra számíthatunk egyes táppénz kódok esetében.

 • 1-es táppénz kód 2024 – üzemi baleseti táppénz: 100%-os táppénz, előtte nincs betegszabadság; a táppénz összege a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, ehelyett az egész költség a munkáltatót terhelheti.
 • 2-es táppénz kód 2024 – foglalkoztatási megbetegedés: 50-60%-os táppénz, nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, ehelyett az egész költség a munkáltatót terhelheti.
 • 3-as táppénz kód 2024 – közúti baleseti táppénz: 50-60%-os táppénz, van betegszabadság, azt követően jár a táppénz; ebből 1/3 munkáltatói táppénz.
 • 4-es táppénz kód 2024 – egyéb baleseti táppénz: 50-60%-os táppénz, van betegszabadság, azt követően jár a táppénz; ebből 1/3 munkáltatói táppénz.
 • 5-ös táppénz kód 2024 – beteg gyermek ápolása: 50-60%-os táppénz, nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár.
 • 6-os táppénz kód 2024 – szülési táppénz: 50-60%-os táppénz, nincs betegszabadság; a táppénz összege a keresőképtelenség kezdetétől jár.
 • 7-es táppénz kód 2024 – hatósági elkülönítés közegészségügyi okokból: 50-60%-os táppénz (karantén táppénz kód), nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár.
 • 8-as táppénz kód 2024 – egyéb betegségre járó táppénz: 50-60%-os táppénz, van előtte betegszabadság, azt követően jár a táppénz, amelynek 1/3-a munkáltatói táppénz.
 • 9-es táppénz kód 2024 – veszélyeztetett terhességi táppénz: 50-60%-os táppénz, nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár; 1/3 munkáltatói táppénz.

Felmondás jogszabálya 2024-ben

Cikkünk megjelenéséig az új munka törvénykönyve nem részletezi a felmondás jogszabályának változásait. Ezért ebben a kérdéskörben az előző évek Mt módosításai az irányadók. A munkaviszony megszüntetéséről, indokokról és határidőkről egy korábbi szakmai blogcikkünkben írtunk részletesen. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozat feltételeire és jogkövetkezményeire a jognyilatkozat közlésekor hatályos rendelkezések az irányadók. Ahol kollektív szerződés vagy a felek megállapodása:

a) rendes felmondást említ, azon felmondást,

b) rendkívüli felmondást említ, azon az Mt. 78. §-a szerinti azonnali hatályú felmondást kell érteni.

Fontos! Ha a gyermek 3 éves kora előtt ismét munkába szeretne állni az anya vagy az apa, és emiatt a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságot megszakítja, úgy az új szabályozás értelmében számolnia kell azzal, hogy a munkáltató a munkaviszonyt akár már a munkába állást követően felmondással megszüntetheti (igaz csak bizonyos esetekben és meghatározott indokkal).

További munkajogi változások 2024-től

Változik a foglalkoztatási igazolások kiállításának rendje

2024. január 1-től a munkaviszony megszűnésekor kiállítandó igazolások tekintetében lesz változás, a 2023. évi LXX. törvény ugyanis jelentősen csökkenteni a vállalkozások adminisztratív terheit, ideértve a foglalkoztatás területét is.

A módosítás értelmében a munkavállalók a munkaviszony megszűnésekor nem hatféle különböző dokumentumot, hanem csak egy, egységes, minden szükséges információt tartalmazó dokumentumot kapnak majd meg – elektronikus formában vagy papír alapon.

A 2024. január 1-től hatályos rendelkezések értelmében a munkáltató a munkaviszony megszüntetésekor vagy megszűnésekor úgynevezett foglalkoztatási igazolást állít majd ki, ami tartalmazza mindazt, amit korábban több igazolás-típusban kellett átadni.

Kötelező üzemorvosi vizsgálat

Igaz, ez a módosítás csak 2024. szeptember 1-jén lép hatályba. A több munkáltató által várt változás szerint: szeptembertől megszűnik a kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálat. A jogszabályban meghatározott esetben, munkakörökben, továbbá ha a munkáltató elrendeli, a munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként a munkáltató ingyenesen köteles biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát. Az, hogy ezen jogszabály mennyire fog elterjedni a gyakorlatban, az a jövő kérdése. E módosítás alkalmazása előtt mindenkit elővigyázatosságra intünk. 

Újdonság a munkavédelmi oktatás terén is

2024. február 1-től a munkavédelmi törvény módosításának köszönhetően meghatározott tevékenységek, munkakörök, álláshelyek esetében egy általános jellegű oktatási tematika alapján is teljesíthetik majd a munkavédelmi oktatást az azt betöltő munkavállalók. Jó hír a munkáltatóknak, hogy az oktatási anyag átadása a munkavállaló számára elérhető belső elektronikus hálózaton keresztül is történhet. 

Képernyő előtti munkavégzés

Változtak továbbá a képernyő előtti munkavégzés szabályai is. Ennek értelmében megszűnik az a szabály, hogy a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi 6 órát, illetve a napi munkaidő 75 százalékát nem haladhatja meg. 

2024.01.01-től már csak azt a szabályt kell betartani, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként min. 10 perces munkaközi szünetek beiktatásával kell megszakítani.

Adómentes jutalmazás?

2024-től évente háromszor jutalmazhatók a munkavállalók adómentesen, alkalmanként a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékben. Bizonyos feltételek mellett már adómentes az a palackozott bor is, amelyiket üzleti ajándékként adnak, vagy csapatépítő tréningen, üzleti találkozón fogyasztanak el.

Külföldiek foglalkoztatásának új szabálya

2024. szeptemberétől lép majd életbe az az új szabály miszerint három módon lesz lehetséges a külföldiek egyszerűsített vendégfoglalkoztatása: 

 • szezonális jelleggel (idénymunkára);
 • valamilyen konkrét beruházás idejére;
 • valamint általános foglalkoztatási jelleggel.

A külföldi idénymunkások alapesetben fél évig, maximum egy évig maradhatnak az országban. Egy adott beruházáson dolgozók a projekt lezárásáig maradhatnak, de maximum három évig. Az általános foglalkoztatás alapesetben legfeljebb két-, maximum háromévi tartózkodásra jogosít. A javaslat a munkásokat foglalkoztató cégek felelősségévé teszi e szabályok betartását és azt, hogy a jogviszonyuk megszűnése után a vendégmunkások elhagyják az országot. 

Módosul a szociális hozzájárulási adó szakmatanulás esetén

Még tavaly év végén jelent meg a Magyar Közlöny 2023. évi 171. számában a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása.

A változás a megváltozott munkaképességűek szakmatanulása esetén elszámolható szocho-kedvezmény (arányosított önköltség egy munkanapra vetített mértéke) arányosítását érinti.

Ennek értelmében, 2024. január 1-jétől a szocho-kedvezmény a megváltozott munkaképességű szakmát tanulók esetében – az arányosítást mellőzve – nem a képzőhelyen töltött idő arányában vehető igénybe, hanem valamennyi duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatással érintett napra teljes összeg számolható el.</h4>

 

Forrás: viapan