Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Fejleszd a vállalkotásod, támogatásból!

Az alábbi pályázati lehetőségekre szeretnénk felhívni a figyelmed:
Pályázat civil szervezeteknek, adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás elnyerésére

Pályázati felhívás alapítványok és egyesületek számára, adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás elnyerésére, működésük támogatása, társadalmi szerepvállalásuk, a nemzeti összetartozás erősítése, valamint a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében. A támogatás összege 10.000 – 750.000 Ft.

Lakossági azbesztmentesítési pályázat 2023

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. pályázati felhívása természetes személyek, társasházak és lakásszövetkezetek számára, azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítására és ártalmatlanításra.

Pályázat digitális megoldások, termékek, folyamatok, szolgáltatások és technológiák megvalósításának támogatására

Pályázati felhívás innovatív élelmiszer-feldolgozó, valamint digitális megoldásokat és technológiákat kínáló KKV-k számára, digitális megoldások, termékek, folyamatok, szolgáltatások és technológiák megvalósításának támogatására, új, régiókon és ágazatokon átívelő értékláncok kialakítása érdekében. A projekt prioriásai a következők: érzékelők a kritikus ellenőrzési paraméterek valós idejű megfigyelésére; érzékelők integrálása és alkalmazása; intelligens adatkezelés és -elemzés - az adatoktól az információn át a cselekvésig, valamint az élelmiszeripari vállalatok közötti és az élelmiszeripari értékláncbeli interoperabilitás. A támogatás összege legfeljebb 60.000 EUR. A pályázati kiírás nyelve angol.

Pályázat közösségi célokat szolgáló, közérdekű és humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések 2023. évi támogatására

Pályázati felhívás civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek számára, közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek és civil kezdeményezések támogatására a 2023-as évre vonatkozóan. Támogatható tevékenységek: olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők vagy azok egy csoportja – kiemelten a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához, segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását, emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát. Az elbírálás során előny, ha a pályázati program célcsoportja egészségügyi-, szociális- vagy más okból hátrányos helyzetű gyermek(ek), a program közvetlen elérése minél szélesebb körű, illetve hatása mélyebb. A támogatás összege 100.000 – 10.000.000 Ft.

Pályázat a falusi turizmus területén tevékenykedő KKV-k fejlesztésének támogatására

Pályázati felhívás a vidéki turizmus területén tevékenykedő KKV-k számára, a nemzetközi piacokra szánt új turisztikai termékek fejlesztésének támogatására. A pályázat célja a digitális, fenntartható és szociokulturális fejlesztések beépítésének elősegítése. A támogatási program 9 hónapig tart. A tanácsadók technikai segítséget és iránymutatást nyújtanak a résztvevők számára a digitális, az ökofenntarthatósági és a szociális készségek terén mutatkozó szakadék áthidalásához. A KKV-k 5000 euró értékű szolgáltatáscsomag formájában kapják a támogatást.  A pályázati kiírás nyelve angol.

Nemzetközi innovációs pályázat a tiszta technológiák, a körkörös gazdaság és a termelőtől a felhasználóig témakörben

Pályázati felhívás 18 éven felüli magánszemélyek és induló, már működő vagy koncepció fázisban lévő startup vállalkozások számára,  innovatív ötletek fejlesztésére a tiszta technológiák, a körkörös gazdaság és a "termelőtől a felhasználóig" témakörben. A résztvevőknek esélyük van arra, hogy kezdeti befektetést kapjanak a Kiírótól annak érdekében, hogy felgyorsítsák induló vállalkozásukat vagy innovációs ötletüket, és biztosítsák a következő szintre lépéshez szükséges finanszírozást. A pályázati kiírás nyelve angol.

Családi emlék-mentés - Pályázat XX. századi dokumentumanyagok felkutatására, bemutatására, megjelentetésére

A Dr. Kotász Könyvkiadó pályázati felhívása nyomtatásban még nem publikált XX. századi dokumentumanyagok felkutatására, bemutatására, megjelentetésére. A beérkező pályázatokat zsűri bírálja el, a kiválasztott anyagokat (várhatóan 3-5) a kiadó könyv formájában megjelenteti, a pályázónak tiszteletpéldányokat juttat, további példányokat pedig könyvtáraknak, kutatóknak ad át.

Európai uniós pályázat a LIFE program keretében finanszírozott projektek felskálázásának vagy megismétlésének elősegítése céljából

Pályázati felhívás a LIFE program keretében finanszírozott projektek felskálázásának vagy megismétlésének elősegítésére, az EU modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággal rendelkező, igazságos és virágzó társadalommá történő átalakítása érdekében. A pályázat célja, hogy elősegítse a LIFE program keretében vagy - amennyiben a LIFE program célkitűzéseinek teljesítése szempontjából releváns - más uniós finanszírozású program keretében finanszírozott eredmények továbbfejlesztését vagy replikációját. Pályázatot konzorciumi formában lehet benyújtani. A pályázat keretösszege 6.500.000 EUR. A pályázati kiírás nyelve angol.

Ismeretterjesztő / tudományos pályázat fiataloknak, akadálymentes internetezés témakörben

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület pályázati felhívása 30 év alatti diákok és hallgatók számára, akadállyal (fogyatékossággal) élő emberek informatika használatának, biztonságának, valamint életmódjának javítása témájában készült tudományos művek és egyéb ötletek beküldésére. A három nyertes pályázó díjazására összesen 250.000 Ft áll rendelkezésre.

Pályázat programok megvalósítására kulturális rendezvénysorozat keretében

Pályázati felhívás amatőr és profi előadók, alkotók, művészek, és kultúra rajongók számára, a Kiíró kulturális helyein, teraszain, illetve közterein való fellépés támogatására. A pályázat keretösszege 1.500.000 Ft.

Pályázat természetvédelmi programok / projektek megvalósításának támogatására

Pályázati felhívás nonprofit szervezetek számára, természetvédelmi programok és projektek megvalósításának támogatására. A pályázat keretében a tengeri környezetben és a vadon élő, nem városi területeken megvalósuló, a biológiai sokféleség javát szolgáló tevékenységeket támogatnak. A projekteknek biztosítaniuk kell, hogy a megőrzendő élőhelyek olyanok legyenek, amelyek megkötik a szenet, csökkentik a kibocsátást, lehetővé teszik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és/vagy védelmet nyújtanak az élőhelyek és a biológiai sokféleség további csökkenése ellen. A projektek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 3 év. A támogatás összege legfeljebb 60.000 EUR. A pályázati kiírás nyelve angol.

A természet poétája – 2023. ősz – Irodalmi pályázat

Az Irodalmi Rádió pályázati felhívása az őszi természetről szóló versek és prózai alkotások írására és beküldésére, antológiájában való megjelenés, valamint "A természet poétája 2023." és "A természet tollnoka 2023." címek és díjak elnyerése érdekében. A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik megjelenési lehetőséget kapnak.

Felhívás kisgyermeket nevelő szülőknek, ingyenes online képzések igénybevételére

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. pályázati felhívása CSED, GYED, GYES vagy GYET ellátásban részsülő, 18 éven felüli szülők számára, ingyenes online informatikai és idegennyelvi képzések igénybevételére.

Pályázat együtteseknek és zenészeknek, vallásos könnyűzenei alkotótevékenység támogatására

Pályázati felhívás vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek számára, könnyűzenei alkotótevékenység támogatására, a hazai vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése érdekében. A támogatás összege az  a)-c)  kategóriák esetében 100.000 – 10.000.000 Ft; a d) kategória esetében 100.000 – 5.000.000 Ft.

CsudaPest – Egy csudajó hely, ahol élek – Rajzpályázat

A Budapesti Művelődési Központ rajzpályázati felhívása 6–16 év közötti budapesti iskolások számára, Budapesttel kapcsolatos alkotások készítésére és beküldésére. A nyertes alkotások kiállításra kerülnek.

Pályázat a Visegrádi országok tudományos akadémiáinak 2023. évi Ifjúsági Díjára

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása 35 évesnél fiatalabb kutatók számára, a Visegrádi országok tudományos akadémiáinak 2023. évi Ifjúsági Díjának elnyerésére, a tudományos életben elért eredményeik és teljesítményük elismerésére. A nyertes pályázó díja egy általa választott szakmai rendezvényen, konferencián való részvétel támogatása (részvételi és utazási, szállás költségek), 1000 euró értékhatárig.

Pályázat fák vizsgálatának és faápolás támogatására

Budapest egyik kerületi önkormányzatának pályázati felhívása a kerületi társasházak, intézmények és nonprofit szervezetek számára, az ingatlanokon található fák állapotfelmérésére, valamint a fák és fás szárú növényzettel borított falak (zöldfalak) ápolási és növény-egészségügyi munkálatainak elvégzésére.

Művészeti tehetségkutató pályázat 2023

Pályázati felhívás 16 éven felüli képzőművészeti alkotók számára, tehetségkutatón való részvételre. A következő 4 kategóriában lehet alkotásokat benyújtani: festmény; grafika; szobor; fotó. A díjazottak értékes nyereményeket kapnak.

Pályázat szakmai támogatásra, fogyatékossággal és/vagy egészségügyi problémákkal élő fiatalok nemzetközi projektekbe való bevonása területén

Pályázati felhívás külső szakember általi szakmai támogatás igénylésére, fogyatékossággal vagy egészségügyi problémákkal élő fiatalok nemzetközi projektekbe való bevonása érdekében.

Pályázat időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatására

Hazánk egyik megyei jogú városa önkormányzatának pályázati felhívása a városban működő nyugdíjas szervezetek számára, működési célú kiadásaik támogatására. A támogatás összege: 50.000 Ft.

Bűvölő - Versmegzenésítési pályázat

Az Irodalmi Rádió pályázati felhívása versek írására és beküldésére, a művek megzenésítése céljából.

Pályázat civil szervezetek és intézmények 2023. évi támogatására

Pályázati felhívás hazánk egyik megyei jogú városa területén és vonzáskörzetében működő, a szociális, a gyermek- és ifjúságvédelem, a határon túli és regionális kapcsolatok, a kultúra, az oktatás valamint a sport területén tevékenykedő civil szervezetek és intézmények számára, tevékenységeik és működésük támogatására.