Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

A NAV 2023. január 11-étől érvényes IBAN-számlaszámai

Adóztatási IBAN számlaszámok és adónemek

  A nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó NAV IBAN számlaszámok érvényes
jegyzéke az alábbiakban megtekinthető, illetve a felület jobb oldaláról letölthető.

A NAV 2023. január 11-étől érvényes IBAN-számlaszámai

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által nyilvántartott adót, vámot és az egyéb
fizetési kötelezettségeket adónként,  kötelezettségenként a megfelelő államháztartási
számlára, a bírságot, a pótlékot és az ehhez kapcsolódó költségeket
külön számlára kell megfizetni, forintban. Ha valaki az adott számlára külföldről
szeretne befizetni, akkor a  NAV IBAN-számlaszámait,
 vagyis nemzetközi
bankszámlaszámait kell használnia. A számlaszámadatok a
tájékoztató végén szerepelnek tételesen.

 Mi az IBAN?

Az IBAN (International Bank Account Number) a fizetési számlák jelölésére
szolgáló nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám
,
ami a fizetési számla nemzetközi azonosítására szolgál Az IBAN egy 28 alfanumerikus karaktert tartalmazó számsor,
amit a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató – a NAV esetében a Magyar Államkincstár – a következők szerint alakít ki:ÚÚ

az első két karakter Magyarország ISO 3166 szabvány szerinti országkódja: HU;a 3. és 4. karakter
az ellenőrzőszám, amelynek algoritmusát az Európai Banki Szabványügyi Bizottság
[European Committee for Banking Standards (ECBS)] IBAN képzésére vonatkozó
szabványa tartalmazza;az 5-28. karakter a belföldi pénzforgalmi jelzőszám (16 karakter
hosszúságú pénzforgalmi jelzőszám esetében az IBAN képzésekor az utolsó 8 karaktert nulla számjeggyel kell feltölteni).

 Mikor kell alkalmazni?

Az IBAN-számlaszámot kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban, devizaátutalási megbízásokon kell alkalmazni,
például külföldről teljesített átutalásoknál.

 Hogyan kell alkalmazni?

Az IBAN-számlaszámot balra igazítva, folyamatosan, tagolatlan módon, szóköz és egyéb karakterek nélkül kell megadni, az „
IBAN” megjelölést nem szabad a számlaszám elé írni.

A devizaátutalási megbízáson a megfelelő költségvetési számlához (adónemhez) tartozó kedvezményezett IBAN
számlaszám mellett az alábbi adatokat kell megadni
:

kedvezményezett neve,
kedvezményezett bankjának neve és címe,
kedvezményezett bankjának SWIFT/BIC-kódja.

Kedvezményezett neveként elegendő a NAV-ot megadni, de az egyszerűbb azonosításhoz feltüntethető a
konkrét költségvetési számlaszám neve is.

A „kedvezményezett bankjának neve és címe”, valamint „a kedvezményezett bankjának SWIFT/BIC-kódja” adatokat attól függően
kell megadni, hogy a deviza-átutalást milyen elszámolási rendszeren (SEPA vagy egyéb) keresztül kezdeményezik.

 Devizaátutalás SEPA-rendszerben

A NAV IBAN-számlaszámaira a SEPA-rendszeren („Single Euro Payment Area”, azaz Egységes Euró Fizetési Övezet) keresztül
csak akkor lehet utalni
, ha az ügyfél bankja is tagja a SEPA-megállapodásnak, ami ezeknek a fizetési módoknak az alkalmazására
jött létre. (A SEPA tagjai az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Lichtenstein, Monaco, Norvégia és Svájc. A Magyar Államkincstár,
mint a NAV számlavezető bankja 2014. szeptember 8. napjával csatlakozott a SEPA euró átutalási rendszerhez.)

SEPA-átutalásnál

a kedvezményezett bankja SWIFT/BIC-kódjaként a Magyar Államkincstár HUSTHUHB kódját kell feltüntetni és
az „SHA” (osztott költségvállalás) költségviselési módot kell megjelölni.

 Devizaátutalás más elszámolási rendszerekben

Egyéb (SEPA-tól eltérő) elszámolási rendszerekben (pléldául TARGET2) teljesített nemzetközi devizaátutaláskor

fel kell tüntetni a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár SWIFT/BIC kódját: HUSTHUHB, valamint

a Magyar Államkincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank SWIFT/BIC kódját is:

 Milyen adatokat kell még megadni?

A devizaátutalási megbízás „Kedvezményezettel közlendő” rovatában, továbbá az átutalást teljesítő
adózóra (ügyfélre) vonatkozóan meg kell adni:

kötelezettségjellegű, tételes elszámolású számlák [1. b) számlacsoport] esetén a vámazonosító számot, valamint
 
– a NAV Vámletét letéti számla kivételével
– az érintett határozatszámot,minden más esetben [1. a), 2., 3., 4. számlacsoportok]
a belföldi adóazonosító számot (adószámot, vagy adóazonosító jelet),ahogy a befizetést az adószámlán jóvá lehessen írni.

 Hogyan kell fizetni?

A NAV költségvetési számláira a kötelezettségeket forintban kell megfizetni, ettől eltérni a
társasági adó illetve a különleges gazdasági övezetekhez kapcsolódó helyi iparűzési adó megfizetése esetén lehet. 

A befizetési módokról[6] a „Ki hogyan fizethet a NAV-nak? című tájékoztatóban olvashat.

A belföldi számláról, forintban történő átutalásokra változatlanul a honlapon „Adóztatási számlaszámok és adónemek jegyzéke
 
menüpont alatt közzétett költségvetési számlaszámok szolgálnak.

 További információ

A devizaátutalási megbízások kitöltéséről bővebb tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján
(www.allamkincstar.gov.hu) „A Magyar Államkincstár
szabályzata a devizaszámla-vezetési szolgáltatásáról
” című szabályzatban és a „Kitöltési útmutató a papír
alapú deviza-átutalási megbízáshoz
” című tájékoztatóban található.

A NAV 2023. január 11-étől érvényes IBAN-számlaszámai utt találod meg >>