Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Az Áfa törvény 2016. júliusi változásai


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) egyes ingatlanokkal kapcsolatos ügyleteket érintő, 2016. július 16-ától hatályos módosítása az építésügyi jogszabályok változásán alapul.

Az építésügyi jogszabályok  2016. január 1-jétől bevezették az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység jogintézményét. Az egyszerű bejelentés bevezetésével lényegében a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén megszüntetésre került az építési engedélyezési eljárás, csupán bejelentési kötelezettséget ír elő a jogszabály. A bejelentést követő 15 nap elteltével az építési tevékenység megkezdhető. Az egyszerű bejelentés alapján megkezdett épületet a bejelentéstől számított tíz éven belül fel kell építeni és az illetékes hatóságtól a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni.
  • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a - 2016. január 1-jétől hatályos - a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a 2016. július 1-jével az utóbb hivatkozott Korm. rendelet helyébe lépett, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet.
Az Áfa tv. ezen szabályozással összefüggő módosításának eredményeként az egyszerű bejelentéshez kötött ügyletek az építési engedélyhez kötöttekkel azonos elvek szerint ítélendőek meg. Ennek megfelelően:
 
-2016. július 16-ától az adóalanyként teljesített sorozatjellegű ingatlan értékesítések körébe tartozik az olyan ingatlan értékesítése is, amely ingatlan egyszerű bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év [Áfa tv. 6. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja],
 
  • fordított adózás alá esik az ellenérték fejében – és az Áfa tv. 142. § (3)-(4) bekezdéseinek megfelelő személyek között – megvalósuló olyan építés-szerelési, egyéb szerelési munka, amely olyan ingatlan létrehozatalára irányul, amely ingatlan létrehozatala egyszerű bejelentéshez kötött, feltéve, hogy az adott építés-szerelési, egyéb szerelési munka Áfa tv. szerinti teljesítési időpontja 2016. július 16-ára vagy azt követő napra esik [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja],
  • az olyan ingatlan értékesítése, amely ingatlan egyszerű bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év, adóköteles ügylet [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pont jb) alpontja]. Amennyiben a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között nem telt el 2 év és az értékesített ingatlan olyan, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert vagy olyan egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert, 5%-os adómérték alkalmazandó, egyéb ingatlanok esetében az alkalmazandó adómérték 27%. Amennyiben a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között már legalább 2 év eltelt, akkor az ingatlan értékesítése főszabály szerint adómentes, ha viszont az ügyletet teljesítő adóalany az ingatlan értékesítéseire adófizetési kötelezettséget választott, 27%-os adómérték alkalmazandó.
2016.08.08.

 


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">


Tisztelt Cégvezető!

Készíttesse el szabályzatait, mielőtt az adóhatóság megbünteti!


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

webshop7_2 

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">