Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

A számla akkor is megfelel az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételeként...

2008.01.24.

A számla akkor is megfelel az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételeként, ha azt a számlakibocsátó a teljesítést követő 15 napon túl állítja ki

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 127. § (1) bekezdés a) pontja alapján az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele (az áfatörvény 120. § a) pontjában említett esetben), hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla. A számla kötelező adattartalmát az áfatörvény 169. §-a rendezi.

Az áfatörvény 163. §-a alapján az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesítésig, előleg fizetése esetén a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb ezen időpontoktól számított 15 napon belül köteles gondoskodni.

Amennyiben a számlát az áfatörvény 169. §-ában meghatározott adattartalommal bocsátották ki, akkor az adott számla az adólevonás tárgyi feltételeként minden további nélkül elfogadható abban az esetben is, ha annak kibocsátására nem az áfatörvény 163. §-ában meghatározott 15 napon belül, hanem azon túl kerül sor.

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Forrás: APEH

Hirdessen a Magyar Tudakozó oldalain >>