Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Közlemény a szokásos piaci ár megállapítására irányuló kérelem benyújtásának rendjéről

2008.01.22.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 132/A. § (1) bekezdése szerint az állami adóhatóság kérelemre határozatban állapítja meg a kapcsolt vállalkozási viszonyban álló társaságok közötti jövőbeni ügyletben érvényesíthető szokásos piaci ár meghatározásakor alkalmazandó módszert, a megállapítás alapjául szolgáló tényeket, körülményeket, valamint ha meghatározható, a szokásos piaci árat, ártartományt (szokásos piaci ár).

Az ármegállapítási kérelem nyomtatványát az adóhatóság – a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló – 38/2006. (XII.25.) PM rendelet alapján rendszeresítette.

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 18/2003. (VII. 16.) PM rendelet szerinti nyilvántartás (egyszerűsített nyilvántartás) készítésére nem kötelezett adózók a szokásos piaci ár megállapítására irányuló kérelmet nem terjeszthetnek elő.

Az ármegállapítási eljárás kezdeményezésére az évszámra is utaló, APIAC jelű (2008. évben a „08APIAC” elnevezésű) nyomtatvány szolgál, amely az APEH Központi Hivatalához nyújtható be, 3 példányban, adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő vagy ügyvéd ellenjegyzésével.

A kérelem elektronikus úton nem nyújtható be. A nyomtatványt számítógéppel kell kitölteni, majd azt az automatikus javító program lefuttatását követően kinyomtatva papír alapon, a jogszabályban előírt mellékletek egyidejű csatolásával kell benyújtani.
Az érdemi ügyintézés csak az alakilag és tartalmilag megfelelő kérelmek benyújtását követően indul mg.
Az ármegállapítási eljárás határozat (elutasítás esetén végzés) hozatalával zárul.

A szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás díjköteles, melynek díját az adóhatóság által közzétett és megnyitott, a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076143 számú az APEH szokásos piaci ár megállapítás díja bevételi számlára kell befizetni. A jogszabályban meghatározott díjat az eljárás megindítása előtt kell leróni. Az ármegállapítási kérelem elutasítása esetén az állami adóhatóság a befizetett díj 75 %-át az adózó által, az ármegállapítási kérelemben megjelölt bankszámlára utalja át a kérelmet elutasító végzés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül.

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

Forrás: APEH

Hirdessen a Magyar Tudakozó oldalain >>